Kladské pomezí

Fotosoutěž Rtyňské foto 2024

29. 01. 2024 - 12. 09. 2024

  • Fotosoutěž Rtyňské foto 2024

Město Rtyně v Podkrkonoší vyhlašuje

27. ročník soutěže

RTYŇSKÉ FOTO 2024 na téma
„To nikdy nikdo neviděl“

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 Soutěž je určena pro amatérské fotografy a není omezena věkem.

 Do soutěže lze přihlásit barevné i černobílé fotografie.

 Formát fotografií: minimálně 18 x 24 cm, maximálně 30 x 40 cm (pozor – míněno rozměr snímku bez rámečku).

 Každá soutěžní fotografie musí být na zadní straně řádně označena názvem snímku, jménem a příjmením autora, korespondenční adresou, e-mailovou adresou a telefonním číslem.

 Jeden autor může do soutěže přihlásit maximálně 5 fotografií.

 Soutěžní fotografie je nutné doručit do podatelny Městského úřadu ve Rtyni v Podkrkonoší v zalepené obálce zřetelně označené nápisem „Rtyňské foto 2024“ nejpozději 12. září 2024 do 11.00 hodin. Fotografie odevzdané po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:

 Soutěžní fotografie hodnotí odborná a laická porota, kterou jmenuje rada města.

 Obě poroty určí pořadí tří nejlepších fotografií. Právem porot je neudělit žádnou cenu, mohou však udělit i zvláštní ceny.

 Cenami jsou finanční hotovosti ve výši 2000 Kč za 1. místo, 1000 Kč za 2. místo, 500 Kč za 3. místo a věcný dárek za zvláštní cenu.

 Všechny přihlášené fotografie budou po soutěži vystaveny v Malém kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší v rámci výstavy RTYŇSKÉ FOTO 2024. Během výstavy bude vyhlášena anketa „Cena diváka“.

 Oceněné fotografie zůstávají v majetku města, ostatní fotografie budou na vyžádání vráceny jejich autorům.

Info: www.rtyne.cz, kultura@mestortyne.cz, +420 499 787 014, +420 602 619 663

Soubory ke stažení