Kladské pomezí

GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA

24. 09. 2020 - 24. 09. 2020

  • GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA
Divadelní představení se koná v 19.00 hodin v Městském divadle Dr. Josefa Čížka.

Představení v rámci „ZELENÉHO" abonmá.

Komedie o setkání poraženého Napoleona, internovaného na ostrově Svatá Helena a kurážné a neohrožené korsičanky Josefíny Pontiové, která si se svým krajanem přichází vyřídit své účty.

Hrají: Ludmila Šmídová, Pavel Rys, Miloš Malý, Petr Horký, Petr Neumann, Tomáš Kejzlar a Milan Urban
Autor: Jiří Hubač
Režie: Ludmila Šmídová

Předprodej od 15. června 2020

Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč  


Generálka jeho veličenstva