Kladské pomezí

Grafiky Jiřího Samka

01. 09. 2021 - 16. 10. 2021

  • Grafiky Jiřího Samka

Ve dnech 1. září - 16. října 2021 se uskuteční ve studovně Městské knihovny Náchod výstava Grafiky Jiřího Samka.

Podle akademického malíře Ivo Švorčíka (1937-2004) grafické dílo Jiřího Samka upoutá pozornost na první pohled hned z několika důvodů. Za prvé - je tak původní, že nepřipomíná téměř nic ze současné grafické produkce, za druhé - svou speciální technikou dokáže uspokojit dobový požadavek formální virtuozity a za třetí - Jiří Samek okruhem svých námětů vytváří specificky vlastní poetický svět. Svou originální grafickou techniku autor nazývá „hlubotiskem z lina." 

Katalogy a ceníky jsou dostupné na vyžádání u výpůjčního pultu ve studovně.


Grafiky Jiřího Samka