Kladské pomezí

Hej, člověče boží - Hronov

18. 12. 2016 - 18. 12. 2016

  • Hej, člověče boží - Hronov
Vánoční divadelní hru pro děti i dospělé se zpěvy, vůněmi a chutí uvidíte v Jiráskově divadle v Hronově v podání Divadelního souboru Jiráskova divadla.

Dne: 18. 12. 2016 v 18 hodin

Na motivy lidových vánočních her sepsal, písně „Hej, člověče Boží" (Nezmaři), „Pocestný" (F. L. Čelakovský), „Fraška" (R. Hejcman), lidové koledy upravil a nastudoval

Rostislav Hejcman.

Scénu navrhli: Michal Kops a Rostislav Hejcman.

Technickou podporu zajistili: Michal Kops, Pavel Lelek, Josef Weber, Dagmar Kolínová.

Líčí: Miroslav Čermák.

Kostýmy připravila: Hana Peterková z „fundusu" Jiráskova divadla.
Na text dohlíží: Kateřina Zobalová.

Režie: Rostislav Hejcman

Hrají a zpívají:
Podola Radomír, Zobal Dan, Zobalová Hana, Lelková Veronika, Hejcman Rostislav, Peterková Lucie, Rousková Vlaďka, Lelková Renata, Richterová Ivana, Špreňarová Marcela, Popellková Marcela, Zobalová Terezie, Křivohlávek Filip, Zuzek Pavel, Křičková Věra, Lelek Miroslav, Labík Pavel, Červený Lubomír, Čuhanič Ondřej, Kašpar Richard, Šourek Cyril, Krtička Antonín, Soukup Václav, Růžička Vojtěch, Peterková Hana, Morochovičová Eva, Zobalová Kateřina, Matúšová Veronika, Máslová Kateřina, Weber Josef, Skaunicová Zdeňka, Stárová Zuzana, Červená Jaroslava.

Vstupné: Kč 90,-, 80,-, 70,-
Předprodej v Informačním centru Hronov, tel.: 491 483 646