Kladské pomezí

Hej, člověče Boží...

15. 12. 2016 - 15. 12. 2016

  • Nic nenalezeno

Vánoční náladu navodí divadelní příběh „Hej, člověče Boží...“ 15.12.2016 v Divadle J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov sehraje ve čtvrtek 15. prosince od 16:30 v Divadle J. K. Tyla příběh plný písní o narození Ježíše Krista. Předlohou k divadelní hře je „Sousedské lidové divadlo“. Z historie je známo, že kořeny tohoto divadelního útvaru sahají až do 13. století. Mezi prvky „Sousedského divadla“, které hronovští ochotníci ctí, patří větší počet účinkujících včetně dětí. Krátké výstupy se střídají s volným veršem, písněmi a koledami s lehkou ironií a nadsázkou vloženou do hry životními zkušenostmi prostého lidu.

Rostislav Hejcman o hře říká: Napsat divadelní hru o narození Ježíše Krista (našeho Ježíška), je velmi problematická záležitost. Za prvé, příběh je zafixovaný v tolika historických, biblických a divadelních materiálech, že zbývá velice malý prostor na vlastní náhled autora. Za druhé, nikdo ani neočekává závratné změny v ději, jsou přece Vánoce a k nim patří tradice a pohádky. Za třetí, věřící veřejností je tento příběh vnímán jako jedna ze zásadních zpráv o křesťanství a musím přiznat, že ač sám nevěřící, souhlasím, že pokud se v kotlině mezi Vltavou a Labem hlásíme k západní civilizaci, je to dozajista zásadní zpráva i pro nás ostatní. Za čtvrté, příběh byl již nesčetněkrát napsán a přepsán, stejně jako inscenován v divadle, filmu, na náměstích a v kostelech…

Předprodej vstupenek v ceně 90 Kč probíhá v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo prostřednictvím webu www.123vstupenky.cz.