Kladské pomezí

Jaroměř let minulých

02. 04. 2022 - 31. 10. 2022

  • Jaroměř let minulých

Průřez doby prvorepublikové až protektorátní

Výstava je zaměřená na město Jaroměř v průběhu let 1918 až 1945. K vidění jsou různé soubory dokumentů vztahujících se k životu ve městě. Zajímavostí je soubor originálních fotografií z květnových dnů roku 1945 vydané nakladatelstvím A. Šmahel, dále časopis JAS vydávaný Československou obcí sokolskou v Praze ve formě týdeníku (v roce 1930 bylo číslo 41 celé věnováno městu Jaroměř) či pozůstalost po panu Oldřichu Škodovi, kde mimo jiné najdete soubor novin informující o úmrtí TGM.

V tomto roce si též připomínáme 80 let od Heydrichiády, která bohužel zasáhla i do našeho města. Součástí expozice je kniha Nechodí už? (památka A. Šmahela), tuto vlastním nákladem vydala A. Šmahelová. Za zmínku stojí i další kniha, která byla vydaná na památku padlým sokolům Těl. jednoty Sokol v Jaroměři a jako perlička je vystaven dobový oblek z 40-tých let, který si zahrál ve filmu Anthropoid.

Výstava pochází ze soukromé sbírky Jakuba Exnera a jeho ženy, kteří se sbírání artefaktů z Jaroměře let minulých a osobě TGM věnují už několik let.

Místo konání: Pevnost Josefov - Bastion I a podzemí 
Termín konání: duben - říjen 2022 Jaroměř Jakub Exner

J. Exner je rodák z Jaroměře, mezi jeho koníčky patří historie, a to převážně období První republiky. Spolu s celou rodinou se účastní různých dobových akcí, či veteránských závodů motocyklů. K historii ho přivedla četba válečné literatury faktu a posléze sestavování vlastního rodokmenu, který určil daný okruh jeho zájmu.