Kladské pomezí

Již nabíjejí kanóny, již nakusují patrony ...

23. 04. 2016 - 02. 10. 2016

  • Již nabíjejí kanóny, již nakusují patrony ...

VÝSTAVA: JIŽ NABÍJEJÍ KANÓNY, JIŽ NAKUSUJÍ PATRONY …

Jaroměřsko v pruskorakouské válce 1866

(23. dubna - 2. října)

místo konání: Městské muzeum v Jaroměři

Více informací na: www.muzeumjaromer.cz