Kladské pomezí

JÍZDA HISTORICKÉHO PARNÍHO VLAKU A NÁVŠTĚVA CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. Kulturní akce ke 150. výročí prusko-rakouské války r. 1866

06. 11. 2016 - 06. 11. 2016

  • JÍZDA HISTORICKÉHO PARNÍHO VLAKU A NÁVŠTĚVA CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. Kulturní akce ke 150. výročí prusko-rakouské války r. 1866

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a Železniční muzeum Výtopna Jaroměř pořádají jízdu parního vlaku na trati z Jaroměře do Trutnova. Na nádražích v Jaroměři, České Skalici, ve Starkoči, v Červeném Kostelci a v Malých Svatoňovicích bude připraven zvláštní program. V České Skalici od 8.30 do 9.40 zahraje vojenská dechová hudba FJB 6 z Náchoda. Pak přijede císař a generální štáb parním vlakem. Přivítá ho starosta města a měšťané. Na nádraží se uskuteční vojenská přehlídka a čestné salvy. S hudebně-dramatickým pásmem „Byla vojna, pročpak?“ vystoupí folklorní soubor Barunka za doprovodu souboru Ritornello z Prahy. Parní vlak z České Skalice odjíždí v 9.38, při zpáteční cestě do Jaroměře bude připraven k odjezdu v 16.40 hodin.