Kladské pomezí

Kafkova hypnóza jako inspirace i praxe

23. 05. 2016 - 23. 05. 2016

  • Kafkova hypnóza jako inspirace i praxe
Červený Kostelec, Multifunkční centrum v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, Sokolská ul.

23. května – Kafkova hypnóza jako inspirace i praxe – beseda s hypnotizérem Jakubem Kroulíkem. 

Můžete se ještě těšit na :
30. května – Kafkovo dílo je stále živé – beseda o vydávání knih Břetislava Kafky s vydavatelem Václavem Lukešem, distributorem Michaelem Kadlečkem, spolupracovníky Jaroslava Hofmana panem Františkem Drahoňovským a Josefem Vikem a manželi Havířovými a Jiráskovými. 

Od června pak bude v Domku Boženy Němcové připravena menší expozice k Břetislavu Kafkovi, kterou bychom chtěli přiblížit tohoto zajímavého člověka a našeho rodáka i turistům a návštěvníkům našeho města. Věříme, že i tato akce vás přivede do Domku Boženy Němcové.