Kladské pomezí

Kafkovo dílo je stále živé

30. 05. 2016 - 30. 05. 2016

  • Kafkovo dílo je stále živé
Červený Kostelec, Multifunkční centrum v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, Sokolská ul.

30. května – Kafkovo dílo je stále živé – beseda o vydávání knih Břetislava Kafky s vydavatelem Václavem Lukešem, distributorem Michaelem Kadlečkem, spolupracovníky Jaroslava Hofmana panem Františkem Drahoňovským a Josefem Vikem a manželi Havířovými a Jiráskovými. 

Můžete se ještě těšit na :
Od června pak bude v Domku Boženy Němcové připravena menší expozice k Břetislavu Kafkovi, kterou bychom chtěli přiblížit tohoto zajímavého člověka a našeho rodáka i turistům a návštěvníkům našeho města. Věříme, že i tato akce vás přivede do Domku Boženy Němcové.