Kladské pomezí

Karel IV.

04. 10. 2016 - 04. 10. 2016

  • Karel IV.
Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV. Hudbu složil Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. sestavil a průvodní slovo, s využitím motivů z prací Jindřicha Pecky a Františka Kožíka, napsal Alfred Strejček. Vstupné 99,- Kč.

Předprodej v Městské knihovně (oddělení pro dospělé). Omezený počet míst!

www.knihovnanm.cz