Kladské pomezí

Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu

09. 09. 2017 - 09. 09. 2017

  • Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu
Speciální komentované prohlídky netradičních prostor zámeckého areálu s kastelánem zámku.

www.zameknm.cz