Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu

-

  • Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu
Speciální komentované prohlídky netradičních prostor zámeckého areálu s kastelánem zámku.

www.zameknm.cz