Kladské pomezí

Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu

21. 04. 2018 - 21. 04. 2018

  • Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu
Prohlídky netradičních prostor zámeckého areálu v průběhu dne za samostatné vstupné.

www.zameknm.cz