Kladské pomezí

Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu

08. 09. 2018 - 08. 09. 2018

  • Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu
místo konání: zámek Nové Město nad Metují

Speciální komentované prohlídky netradičních prostor zámeckého areálu s kastelánem zámku proběhnou v 11:00, 13:00 a 15:00 hod.

Pořádá Zámek rodiny Bartoň-Dobenín, www.zameknm.cz