Kladské pomezí

Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu

13. 04. 2019 - 13. 04. 2019

  • Kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu
Prohlídky netradičních prostor zámeckého areálu v průběhu dne za samostatné vstupné.

Pořádá zámek rodiny Bartoň–Dobenín, www.zameknm.cz