Kladské pomezí

Komorní filharmonie Pardubice

14. 10. 2021 - 14. 10. 2021

  • Komorní filharmonie Pardubice
4. koncert ab. cyklu - skupina „K“  se uskuteční 14. října 2021 v 19.00 hodin v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě.  

Program:
C. Debussy: Dětský koutek Suita o 2 dílech (Capletova instrumentce)
J. V. H. Voříšek: Grand rondeau pro klavírní trio a orchestr op. 25
F. Schubert: Symfonie č. 5 B dur D 485

Vstupné: 150 Kč, 130 Kč, 110 Kč