Kladské pomezí

Kratochvilné příběhy ze života obyvatel Červeného Kostelce

22. 11. 2018 - 22. 11. 2018

  • Kratochvilné příběhy ze života obyvatel Červeného Kostelce

Beseda "Kratochvilné příběhy ze života obyvatel Červeného Kostelce" se uskuteční 22.11.2018 v Knihovně Bř. Kafky v Červeném Kostelci

22.11.2018, Knihovna Břetislava Kafky v Sokolské ulici v Červeném Kostelci

Multifunkční centrum (podkroví s výtahem), od 17:00 hodin

ROK 2018 je významným rokem, kdy si připomínáme 100 let vzniku naší republiky. V našich minulých besedách v průběhu tohoto roku jsme se tomuto tématu často a důkladně věnovali.

Nicméně nejen vážné a historicky významné události utváří každodenní život obyvatel takového krásného města, jakým je i Červený Kostelec. Lidský život je plný pozoruhodných příběhů. Mnohé z těchto příběhů se často stalo námětem pro kronikáře, který je zvěčnil v kronice a předal je dalším generacím. Některé příběhy byly otištěny také v novinách. Po mnoha desetiletích se pak tyto příběhy postupně vynořují a odhalují zajímavosti ze života našich předků. A jaké příběhy se vztahují ke Kostelci? Smutné, veselé a pozoruhodné. Poslechněme si některé z těchto zajímavých příběhů...

Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik, správce pevnosti Dobrošov, autor mnoha odborných knih, populárně naučných publikací a článků.

Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu.