Kladské pomezí

Lidové obyčeje

15. 05. 2024 - 15. 05. 2024

  • Lidové obyčeje
Lidové kalendářní obyčeje, které obohacovaly život našich předků ve druhé polovině 19. století, případně ještě na počátku 20. století, nám přiblíží zajímavá přednáška. Pozornost bude obrácena především k regionu východních Čech. Jaké obyčeje zmizely, které známe i dnes, jak se případně proměnily?
PhDr. Ilona Vojancová studovala v letech 1975 až 1980 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor etnografie – historie. Od roku 1980 pracuje v Muzeu v přírodě Vysočina. Svůj odborný zájem zaměřuje na historii a proměny výročních a rodinných obřadů, na vývoj lidových řemesel i slovesný folklor.

Soubory ke stažení