Kladské pomezí

Logo regionu Českoskalicko

16. 05. 2016 - 17. 06. 2016

  • Logo regionu Českoskalicko

výstava v Regionálním informačním centru

Přijďte se podívat na návrhy nového turistického loga regionu Českoskalicko. Vítězné logo bude následně využíváno na propagačních a informačních materiálech a dárkových předmětech.