Kladské pomezí

Loutna česká

04. 10. 2023 - 04. 09. 2023

  • Loutna česká

Ve středu 4. října 2023 se od 19 hodin uskuteční v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 2. koncert ab. cyklu - skupina „K".

Účinkují:
Pavla Stratílková - zpěv
Veronika Kladivová - zpěv
Jiřina Marešová - varhanní pozitiv
cembalo a Miloslav Študent - arciloutna, barokní kytara
Program:
Adam Michna z Otradovic: Loutna česká
I. Předmluva - Kdo by tě chváliti žádal
II. Povolání duchovné Nevěsty - Byly tři někdy bohyně
III. Matky Boží slavná nadaní - Ó vinšovaná hodino
IV. Svadební prstýnek - Kleopatra, hrdá žena
V. Panenská láska - Sem, všickni lidé, přistupte
VI. Žehnání s světem - Ach, jak ve mně srdce hoří!
VII. Duchovní svatební lázeň - Již jest lázeň zatopená
VIII. Duší věno - Povstaň, srdce milující
IX. Andělské přátelství - Nebeští kavalérové
X. Svatební věneček - Posypte mne s kvítkami
XI. Den svatební - Začněte, panny, zpívati
XII. Domácí vojna mezi duší a tělem - Kdež pospícháš, hříšné tělo?
XIII. Smutek bláznivých panen - Ó žalostné dřímání!

Předprodej od 14. srpna 2023.
Vstupné: 160 Kč, 140 Kč, 120 Kč

Loutna česká