Kladské pomezí

Malé letní divadlení

19. 07. 2016 - 23. 07. 2016

  • Malé letní divadlení
Festival divadelních představení, který se odehrává na nádvoří benediktinského kláštera pod širým nebem (v případě deště zastřešeno). Vystupují známé tváře předních českých divadel i ochotnické soubory z celé republiky. Název položky