Kladské pomezí

MAREK MACEK – PÍSMO, BARVA, PAPÍR

27. 04. 2023 - 13. 06. 2023

  • MAREK MACEK – PÍSMO, BARVA, PAPÍR

Zveme vás na výstavu do GVUN Malá (Španielova pasáž, Plhovská 862, Náchod).
Otevřeno v době konání programu a po předchozí telefonické domluvě, vernisáž 26. 4. 2022 v 17 hodin.

Kurátor výstavy: David Chaloupka.

Dlouholetý grafik Galerie výtvarného umění v Náchodě Marek Macek představuje výběr ze svých grafických prací vzniklých bezprostředně pro galerijní účely. Ve vlastní, pohyb akcentující instalaci shrnul výstavní materiály ve formě různorodých publikací, katalogů, plakátů a dalších akcidenčních tisků za období cca patnácti let. Jako grafický designer vysoce citlivě reaguje na aktuální dění ve sféře úprav tiskovin, ale zároveň důsledně respektuje nutnost celistvého grafického obrazu instituce i primárního účelu dané tiskoviny.