Kladské pomezí

MARIE TEREZIE – Jejímu Veličenstvu s díky

21. 03. 2024 - 21. 03. 2024

  • MARIE TEREZIE – Jejímu Veličenstvu s díky

Zveme vás na přednášku MUDr. Petra Minaříka o arcivévodkyni a císařovně Marii Terezii, která proběhne ve čtvrtek 21. března 2024 od 18:00 v prostorech infocentra v Malých lázních v Náchodě-Bělovsi (1. patro Vily Komenský).

Přijďte si vyslechnout příběh ženy, která se stala nejmocnější panovnicí Evropy. Povídání je rozděleno do tří částí. První se věnuje dětství a výchově Marie Terezie, jejímu vztahu s Františkem Štěpánem Lotrinským a také válce o rakouské dědictví. Druhá část představí klíčové reformy její vlády a významné reformní osobnosti. Závěrečná připomene podzim císařovnina života a naplnění jejího osudu.

Vstup je ZDARMA. Marie Terezie