Kladské pomezí

Mezinárodní den muzeí a galerií

18. 05. 2016 - 18. 05. 2016

  • Mezinárodní den muzeí a galerií
Volný vstup do objektů Městského muzea a Městské galerie.

www.muzeum-nmnm.cz