Kladské pomezí

Mezinárodní den muzeí a galerií

18. 05. 2017 - 18. 05. 2017

  • Mezinárodní den muzeí a galerií
Volný vstup do Městského muzea a Městské galerie Zázvorka zdarma.

Pořádá Městské muzeum Nové Město nad Metují, www.muzeum–nmnm.cz