Kladské pomezí

Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova

01. 08. 2020 - 01. 08. 2020

  • Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova
Kostýmované prohlídky města v 19:00 a 20:30 hod.
Nutné objednat se na tel. 491 472 119 nebo 731 627 741.

Plné vstupné: 50 Kč Snížené vstupné: 25 Kč