Kladské pomezí

Muzejní staročeské trhy

18. 07. 2020 - 18. 07. 2020

  • Muzejní staročeské trhy
Řemeslné trhy ve venkovních prostorách muzea a Spolkového domu.
  • Ukázky řemesel a dovedností
  • Rukodělné dílničky pro děti
  • Občerstvení

www.muzeum-nmnm.cz