Kladské pomezí

Na zámku v dobách Nádherných

06. 07. 2018 - 31. 08. 2018

  • Na zámku v dobách Nádherných

Koná se každý prázdninový pátek v 10:00, 14:00 a 16:00 hod.

V prostorách zámku a v přilehlé zahradě se můžeme vžít do rolí zámeckých pánů i služebnictva – budeme si moci vyzkoušet dobové oblečení a nechat se v něm vyfotografovat. Díky komentovaným prohlídkám se seznámíme s historií zámku, díky výstavě poznáme rod Nádherných. Malované kulisy expozice s historickými motivy nás v čase přenesou do přelomu 19. a 20. století. Na památku si odvezeme
unikátní razítko a originální pohled.

VSTUP ZDARMA

www.festivalzazitku.cz