Kladské pomezí

Náchod, to krásné město Kostelec

26. 09. 2017 - 26. 09. 2017

  • Náchod, to krásné město Kostelec

Srdečně vás zveme na akci, kterou chceme uctít světoznámého náchodského rodáka, spisovatele Josefa Škvoreckého.

Pásmo veřejného čtení se uskuteční v úterý 26. září, v čase výročí jeho narozenin, a stejně jako v loňském roce bude probíhat na vícero místech. Začneme v 15 hodin v kavárně Prima sezona, v 16 hodin budeme pokračovat na náměstí u Lavičky Josefa Škvoreckého (při špatném počasí v kavárně Hotelu Beránek), v 17 hodin v aule Jiráskova gymnázia. Závěr akce plánujeme od 18 hodin ve studovně městské knihovny, kde dojde nejen na čtení, ale i na jazz - jamsession přizvaných hudebníků. Každý, kdo bude mít chuť, se může zaposlouchat a bude-li mít odvahu, může také sám číst.

Vzácnými hosty budou spisovatel, překladatel, textař, bývalý diplomat a v současnosti ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, sportovní komentátor Robert Záruba a první filmový představitel Danny Smiřického, hudebník a herec Petr Kroutil. Zahraje nám také orchestr náchodské ZUŠ.