Kladské pomezí

Náchodské Kuronské slavnosti

08. 09. 2018 - 08. 09. 2018

  • Náchodské Kuronské slavnosti

Kuronské slavnosti - celodenní bohatý kulturní program v areálu zámku, konaný na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona. Večerní koncert s hostem - Dasha s kapelou.

Divadlo, koncerty, řemeslné trhy, akce pro děti, večerní prohlídky zámku.

 


Náchodské Kuronské slavnosti