Kladské pomezí

Náchodské Kuronské slavnosti

11. 09. 2021 - 11. 09. 2021

  • Náchodské Kuronské slavnosti
Město Náchod pořádá ve spolupráci s Územní památkovou správou na Sychrově a Státním zámkem Náchod Náchodské Kuronské slavnosti. 

Odpolední bohatý kulturní program v areálu zámku, konaný na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona.
Divadlo, koncerty, řemeslné trhy, akce pro děti, večerní prohlídky zámku.

Vstup do areálu zámku zdarma (s výjimkou večerního koncertu Moniky Absolonové a Boom! Bandu Jiřího Dvořáka), vstupné do zámku se nemění.


Náchodské Kuronské slavnosti