Kladské pomezí

Náchodské Kuronské slavnosti

10. 09. 2022 - 10. 09. 2022

  • Náchodské Kuronské slavnosti

Letošní ročník největší kulturní akce v Náchodě, Náchodských Kuronských slavností, se z důvodu pokračující rekonstrukce zámeckého kopce a dalších plánovaných úprav v areálu Státního zámku Náchod uskuteční v sobotu 10. září na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích.

Program:

Podium
10.00-10.15 Malí indiáni - MŠ Velké Poříčí
10.20-10.25 Taneční kroužek ZŠ Náchod-Plhov
10.35-11.15 Děti z Bullerbynu (muzikál) - ZŠ Náchod-Babí
12.00-12.35 Smíšený pěvecký sbor Kácov - Nové Město nad Metují
14.00-14.30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského
14.30-14.45 Lidová muzika Šmikuranda
15.00-16.00 Petr Lüftner - písničkář a akordeonista
17.00-18.00 České srdce - rock
19.30-20.30 MALINA BROTHERS - Baroquegrass

Kostel sv. Vavřince
12.50-13.50 Accordeon accompagnato - Jitka Baštová
16.10-16.30 Koncert pro vévodu
- Dětský pěvecký sbor ZUŠ Canto Náchod
18.05-18.25 Pěvecký sbor Hron
Za kostelem sv. Vavřince
11.00-18.00 Historický spolek Antares
- vojenské ležení, dobová kuchyně, ukázky zbraní
11.20-11.50 vystoupení Šerm o šermu
16.30-17.00 vystoupení Zbrojnoš

Muzeum Náchodska, Masarykovo náměstí 18 (stálá expozice)
14.45-15.15 Komentovaná prohlídka „Za Kuronskými do Muzea!"
16.45-17.15 Komentovaná prohlídka „Za Kuronskými do Muzea!"
Po celou dobu konání akce je vstup do stálé expozice Dějiny Náchoda a Náchodska pro veřejnost zdarma.

Park osobností
11.00-17.00 aktivity a soutěže pro děti - SVČ Déčko Náchod
12.00-12.30 Hrnečku vař! - maňásková pohádka pro nejmenší
- K. J. Erben - J. Holasová
14.50-15.25 Břišní tance a Street dance SVČ Déčko Náchod
15.40-15.50 Loutková pohádka SVČ Déčko Náchod
18.30-19.30 Klapeto Náchod

Park SVČ Déčka Náchod
11.00-17.00 aktivity a souteže pro děti - SVČ Déčko Náchod
Den otevřených dveří přírodovědné stanice ,,Tlapíkárna"
výstava dravých ptáků
jízda na koni
13.00-13.45 Běh pro celou rodinu

Doprovodný program
balónky pro děti Mr. Carlo, hra na flašinet, dobový kolotoč, střelnice, dobová řemesla, animace na chůdách, stánkový prodej, občerstvení

VSTUPNÉ ZDARMA.


Náchodské Kuronské slavnosti
Náchodské Kuronské slavnosti