Kladské pomezí

Relaxace metodou celostní muzikoterapie

21. 09. 2018 - 21. 09. 2018

  • Relaxace metodou celostní muzikoterapie
21. září 2018 od 18:00

Relaxace metodou celostní muzikoterapie