Kladské pomezí

NOC KOSTELŮ 10.06.2016

10. 06. 2016 - 10. 06. 2016

  • NOC KOSTELŮ 10.06.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na Noc Kostelů v Jaroměři.

Program Noci Kostelů - Římskokatolický kostel Sv. Mikuláše

18:00-19:00 Mše svatá- účinkuje Sbor chrámu sv. Mikuláše

19:30-20:15 Koncert pěveckého komorního sdružení Cantus Jaroměř

20:30-23:00 Komentovaná prohlídka kostela, krypty s mumiemi, literátského kůru a varhan

Výstava: Historie a vývoj jaroměřské farnosti od založení města po současnost

                                                                                        www.jaromer.farnost.cz