Kladské pomezí

Noc kostelů

10. 06. 2016 - 10. 06. 2016

  • Noc kostelů
Od 20:00 v kostele CČSH Úpice