Kladské pomezí

Noc literatury

11. 05. 2016 - 11. 05. 2016

  • Noc literatury
začátek před zámkem rodiny Bartoň-Dobenín

Celostátní akce veřejných čtení na podporu nových literárních děl z mnoha zemí. Přijďte také strávit příjemné chvíle s literaturou! Ukázky se budou číst na několika zajímavých místech našeho města. A mezi jednotlivými stanovišti se budeme přemisťovat velmi netypickým dopravním prostředkem! Sraz na Husově náměstí u speciální, jen pro tento den vytvořené zastávky NOC LITERATURY před zámkem!

Pořádá Městská knihovna Nové Město nad Metují, www.knihovnanm.cz