Kladské pomezí

NOTOVÁNÍ - v Jiřinkovém sále

24. 06. 2016 - 24. 06. 2016

  • NOTOVÁNÍ - v Jiřinkovém sále

Zveme vás na slavnostní závěrečné vystoupení absolventů letošních hudebních kurzů SVČ Bájo Česká Skalice. Poté, co zazní zobcové flétny, kytary, klavír a další nástroje, bude žákům předáno osvědčení za letošní školní rok.

 | Od 16 hodin