Kladské pomezí

Nulová gravitace - doprovodný program 69. PDH

25. 09. 2016 - 25. 09. 2016

  • Nulová gravitace - doprovodný program 69. PDH

Kolárovo divadlo, neděle 25. 9. 2016 od 18:00 hod
Doprovodný program 69. Polických divadelních her
Nulová gravitace
Taneční centrum Praha
Program Nulová gravitace je celovečerní komponované pásmo jednoaktových, pohybově i obsahově hutných, děl na kvalitní hudbu, většinou původně nebaletní. Představení tak vždy garantuje jedinečnou pestrou a proměnlivou atmosféru, stejně tak i různorodý pohybový slovník a hudební motivy. Autory choreografií jsou obvykle zahraniční tvůrci – v posledních letech převážně z Maďarska, Belgie nebo Ameriky.
Dramaturgie souboru připravila pro sezónu 2016/17 originální kompilaci jednoaktových baletů, mapujících hranice současného tanečního divadla.

Vstupné: 80 Kč / 60 Kč děti do 15 let a senioři
Předprodej od 5. 9. 2016 v informačním centru v Pellyho domech.

ABONENTKY NA 69. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
660 Kč/ 550 Kč

PRODEJ VSTUPENEK A ABONENTEK, REZERVACE
Prodej vstupenek a abonentek, rezervace: od 5. 9. 2016 v informačním centru v Pellyho domech. Vstupenky je možné rezervovat max. na 5 pracovních dnů, následně budou vráceny do prodeje. Předprodej na jednotlivá představení končí vždy den před datem konání akce.

Pokladna Kolárova divadla je otevřena hodinu před zahájením představení. Vstupenky je zde nutné vyzvednout nejpozději 30 minut před zahájením představení.

S PellyKartou za kulturou. Výhodně!
Na bonusovou kartu lze „dobít“ kredit a platit s ní vstupné na akce pořádané Pellyho domy. Karta je přenosná a přináší výhody: slevy na vybrané akce, 5% slevu na nákup 5. vstupenky, další 10% slevu na nákup 10. vstupenky, 25. vstupenku zdarma.

Více informací zájemci získají v pokladně divadla, informačním centru a na www.pellyhodomy.cz

Název položky