Kladské pomezí

Opera Rusalka

05. 05. 2022 - 05. 05. 2022

  • Opera Rusalka
Kde: Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec
Kdy: 5.5.2022 od 19:00 hodin
Popis akce:
Po Smetanově „Hubičce“, „Prodané nevěstě“, Blodkově „V studni“, Pucciniho „Sestře Angelice“ a dalších projektech připravila Konzervatoř Pardubice ve spolupráci s Východočeským divadlem a ZUŠ Havlíčkova Pardubice unikátní operní představení Dvořákovy Rusalky, která je nejen patrně nejkrásnější českou operou, ale bezesporu nejhranějším titulem české hudebně-dramatické tvorby ve světě. Tento ambiciózní projekt byl původně zamýšlen k jubileu skladatele v r. 2021 i k výročí samotné premiéry díla (1901). Covidová krize však inscenaci o rok posunula.

Dvořákova Rusalka je sama o sobě jedinečným dílem, které sám skladatel označil jako „Lyrickou pohádku“. Působivý příběh, nesený skvělým libretem J. Kvapila, je kompozičně zpracován sice v duchu wagnerovského hudebního dramatu, ale zároveň je naplněn typicky českou zpěvností, která na mnohých místech evokuje až lidovou píseň, a celé dílo vyniká mistrovskou a nápaditou instrumentací impresionistického charakteru! Příběh Rusalky a prince s tragickým, ale nadějným, koncem může hovořit k člověku v každém věku. Děti naleznou v díle překrásnou pohádku, mladí lidé problematiku milostných vztahů a zralý člověk může vidět odvěký rozpor člověka a přírody, který je tolik akcentován právě v současné době…

V režii Jany Uherové se na jevišti Východočeského divadla v Pardubicích představí nadějné pěvecké talenty z řad posluchačů pěveckého oddělení. Ke spolupráci jsme si přizvali bývalé absolventky, v roli Kněžny se mj. přestaví Lucia Bildová (členka sboru ND v Praze) a v roli Rusalky Nikola Uramová (absolventka HAMU Praha, vítězka a laureátka mnoha soutěží, nejnověji vítězka Soutěže Emy Destinové v Londýně).

Velkou přidanou hodnotu pak přinese výrazné uplatnění baletní složky v podání žáků ZUŠ Pardubice Havlíčkova pod vedením Evy Rákosové, Lenky Demlové a Michaely Rákosové. Vznikne tak zcela ojedinělý kombinovaný umělecký tvar, ve kterém si přijdou na své všichni citliví lidé. Představení se uskuteční za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice pod taktovkou Tomáše Židka.

100% výtěžku bude použito v souladu s účelem veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové pod č. j. 3344/VZ/2015-9

Předprodej vstupenek na www.123vstupenky.cz , v IC Červený Kostelec (www.cervenokostelecko.cz ) nebo na www.mksck.cz