Kladské pomezí

Otvírání pevnosti

02. 04. 2016 - 02. 04. 2016

  • Otvírání pevnosti

Otvírání pevnosti - slavnostní zahájení turistické sezony v pevnostním městě Josefov, 

vojenský pochod městem, vztyčení praporu nad Bastionem I, předání klíče od pevnosti

 

Více informací na:

info@pevnostjosefov.cz, +420 491 812 343, www.pevnostjosefov.cz