Kladské pomezí

Oživlý Josefov

16. 07. 2016 - 17. 07. 2016

  • Oživlý Josefov

Program:

16. 7. sobota: Průvod historických vojsk Josefovem.
Boj o pevnost na hradbách – pořádá Klub vojenské historie (KVH, z. s.).
Josefovské slavnosti v Dolíku – pořádá Klub přátel Josefova (KPJ).

17.7. neděle: Program na náměstí v Josefově, přehlídka dobových civilních kostýmů a vojenských uniforem.
Odpoledne program na Ravelinu No XIV – pořádá OPPJ Ravelin No XIV.

Pořadatelé prosí širokou veřejnost, aby kdokoli může, přišel v neděli
v dobovém oblečení.