Kladské pomezí

PETR GRUBER: SJEZDOVKA ZE SILNICE

31. 07. 2020 - 30. 08. 2020

  • PETR GRUBER: SJEZDOVKA ZE SILNICE

Vernisáž ve čtvrtek 30. července od 18 hodin
Výstava v Zeleném domečku
(Tyršova 345, Police nad Metují)

Otevřeno denně kromě pondělí 10-12 a 13-17 hodin

Malíř Petr Gruber patří k nejmladší výtvarné generaci v Čechách a na Moravě. A přesto se již zařadil mezi jména, o „kterých se ví“. Narodil se v roce 1989 v Havlíčkově Brodě. Vystudoval Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě, propagační výtvarnictví a v roce 2014 úspěšně absolvoval AVU, kde naposledy studoval v Ateliéru Malba 1 u prof. Jiřího Sopka. Aktivně maluje a vystavuje. Během jeho studií ho nejvíc ovlivnili malíři Jiří Sopko, Vladimír Kokolia a Igor Korpaczewski. (Posledně jmenovaný vystavoval v Polici nad Metují v Zeleném domečku v roce 2017.)

Jeho tvorba vychází z krajiny a jejího působení na člověka. Ale vše platí i opačně a Petr Gruber občas zkoumá, jak působí na krajinu a svět kolem sebe člověk. Tyto dvě polohy můžeme brát jako stěžejní, pro chápání jak jeho díla, tak pro pochopení motivů a námětů, které si autor vybírá.

Na druhou stranu jsou jeho výtvarní sdělení hluboce niterná a na první pohled vzdálená jakékoliv sebe-prezentaci. V tomto vymezeném prostoru (mezi světem vně a světem uvnitř) se autor pohybuje s nečekanou jistotou, která mnohé může překvapit.

Sochař Petr Stibral o něm řekl: „Zatím všechno, co jsem od něj viděl, bych si hned koupil. Nevím, jak to dělá, ale je skvělý!“

Skutečností je, že Petr Gruber dokáže ve svých obrazech zachytit onu prapodstatu světa, elementární části přírody, které jsou důvěrně známé každému z nás. Tím se jeho obrazy dotýkají vědomí a podvědomí diváka a z toho pramení okouzlení, které charakterizoval Petr Stibral. Přestože většinou návštěvník výstavy dané místo nikdy neviděl, má pocit, že je známé a může na něj vykouknout hned za první zatáčkou cestou k domovu… Kurátor Petr Vaňous o Gruberovi napsal: „Spojuje viděné se zastřeným, vědomé s nevědomým. Odtud také zájem autora o různou intenzitu světla, barvy, zájem o motivy různých clon a barevných filtrů, o překrývání prostorových rovin či o ‚zakrývání‘ výhledu cizorodými předměty a objekty.“ Ve zkratce je možné tvrdit, že autorův přístup vychází z nejryzejší tradice impresionismu, který také prioritně pracoval se světlem a jeho intenzitou (vzpomeňme na Monetův cyklus Kupek sena…).

K výstavě vyšel katalog, který finančně podpořila firma GLOR Police nad Metují.

V rámci Nové Terasy 2020 pořádá spolek Apeiron s podporou Města Police nad Metují.

Soubory ke stažení