Kladské pomezí

Pohádková historie

01. 07. 2018 - 26. 08. 2018

  • Pohádková historie

Koná se každé prázdninovou neděli od 11 hod.

Navštívíme běžně nepřístupný zámecký a parkový komplex. Průvodce nám povypráví o 19. století v Gorzanówě, jeho obyvatelích Herbersteinech a tvůrci dvorního divadla Karlu von Holtei. Následně budeme moci stvořit vlastní verzi historie zámku a namalovat k ní ilustrace, které budou prezentovány na výstavě v zámeckých interiérech. Kromě toho si budeme moci připravit – na základě informací
o Karlu von Holtei a jeho divadlu – vlastní divadelní scénky a přehrát je na pódiu.

VSTUP ZDARMA

www.festivalzazitku.cz