Kladské pomezí

Pondělní komentované prohlídky

01. 07. 2019 - 26. 08. 2019

  • Pondělní komentované prohlídky
Prohlídky historického centra plné zajímavostí. Vstupné 20 Kč / osoba, 50 Kč / rodinné vstupné.

<