Kladské pomezí

Pondělní komentované prohlídky města

06. 07. 2020 - 31. 08. 2020

  • Pondělní komentované prohlídky města
Historie „města na skále" podaná zábavnou formou.

Prohlídky se konají každé prázdninové pondělí od 14 hodin při minimálním počtu 5 účastníků. Začátek před infocentrem (Spolkový dům).

Vstupné 20 Kč / osoba, 50 Kč / rodina. Rezervace v IC a na tel. 491 472 119.