Kladské pomezí

Pověsti pražské aneb pohádky ze staré Prahy

21. 03. 2023 - 21. 03. 2023

  • Pověsti pražské aneb pohádky ze staré Prahy

Pražské pověsti svou koncepcí navazují na Pověsti české a jsou vhodné pro děti od 5 do 12 let.

Hraje: Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila, Praha.

Hrajeme Horymíra, Křesomysla, chudého studenta a čerta, ale samozřejmě i oblíbeného Jiráska s Jiráskovou. Víme si rady

se Šemíkem i se vzpurnými horníky. Projdeme se s dětmi

po Praze, po Starém i Novém Městě Pražském, navštívíme Faustův dům i židovskou čtvrť, Pražský hrad i Vyšehrad.

Vhodné pro děti z MŠ a I. stupeň ZŠ.

Vstupenky bez místenek pro veřejnost prodáváme v divadle před představením.

Délka akce: 50 minut

Soubory ke stažení