Kladské pomezí

PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET

11. 04. 2022 - 11. 04. 2022

  • PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET

9. koncert abonentního cyklu Komorní hudby Náchod 2021/ 2022 se uskuteční v pondělí 11. dubna 2022 od 19.00 hodin v Městském divadle Dr. J. Čížka.

Vystoupí:
Jan Brabec - klarinet
Vladislav Borovka - hoboj
Jiří Ševčík - flétna
Václav Fürbach - fagot
Mikuláš Koska - lesní roh

Program:
W. A. Mozart: Divertimento F-Dur K 212
Václav Trojan: Divertimento pro dechové kvinteto
Antonín Dvořák: Kvartet č. 12 F-Dur op. 96 "Americký"

Předprodej od 17. března 2022.
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč


PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET