Kladské pomezí

RATIBOŘICKÝ ZÁMEK TROCHU JINAK

20. 01. 2016 - 20. 01. 2016

  • RATIBOŘICKÝ ZÁMEK TROCHU JINAK

v oddělení dospělých městské knihovny

Přijměte pozvání na vyprávění Milana Záliše, které nám poskytne prostřednictvím vzpomínek pamětníků zajímavý pohled do života urozených i prostých obyvatel zámku konce 19. století a první třetiny 20. století.