Kladské pomezí

Richard Švanda - Významní lázenští hosté

30. 09. 2021 - 30. 09. 2021

  • Richard Švanda - Významní lázenští hosté
Město Náchod vás zve do prostor Městského informačního centra v Malých lázních v Bělovsi, kde se ve čtvrtek 30. září 2021 od 18.00 hodin uskuteční přednáška Richarda Švandy na téma: Významní lázenští hosté v Lázních Běloves a jejich příběhy.
Vstupné zdarma.

Richard Švanda - Významní lázenští hosté