Kladské pomezí

Silvestrovské střílení v Ravelinu No. XIV

31. 12. 2015 - 31. 12. 2015

  • Silvestrovské střílení v Ravelinu No. XIV

Ochránci památek pevnosti Josefov-Ravelin No. XIV oslaví konec roku mohutnými salvami.

místo konání: Josefov, Areál Ravelinu No. XIV

Více informací: http://www.josefov.com/; www.jaromer-josefov.cz